ورقة مواصفات الهويات
Génie climatique, Ouvrages sanitaires et Tuyauteries industrielles,
Pour plus de renseignements
Quartier Ardeb Djoumal,
Rue 2128 concession n°60
BP 5083
N'DJAMENA - TCHAD

Eric SCHMITT
Tél. 33 (0)3 29 08 86 72
Mobile : 33 (3)6 75 60 51 03

 
Contactez-nous
 

مراجع


 
الشركات
التابعة للمجموعة
استخدممفاتيحالأسهم للتمرير
كنين لتصدير
كنين الجزائر
شركة كنين للصناعة
Imaginé par NEFTIS - CMS : Flexit©